Skrót meczu opracował: www.swit.nsk.pl © XoNoX
Wszelkie kopiowanie/przeredagowywanie i bezprawne wykorzystywanie zabronione! Nie zezwalam na umieszczanie materiałów filmowych gdziekolwiek indziej.