Wypowiedzi udzielono dla strony www.swit.nsk.pl i Gazety Nowodworskiej
Wszelkie kopiowanie/przeredagowywanie i bezprawne wykorzystywanie zabronione! Nie zezwalam na umieszczanie materiałów filmowych gdziekolwiek indziej.