www.swit.nsk.pl

Wywiadu udzielono dla strony www.swit.nsk.pl
Wszelkie kopiowanie/przeredagowywanie i bezprawne wykorzystywanie zabronione! Nie zezwalam na umieszczanie materiałów dĽwiękowych i filmowych gdziekolwiek indziej.